OBRASCI I BLOKOVSKA ROBA

NCR blok je vrsta bloka koji se štampa na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod. Najčešće se koristi na terenu prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo. Osim kopirajućih rade se i na ofsetnom papiru kada ne treba da ima više primeraka obrasca. Blokovi mogu imati perforaciju i numeraciju ako je potrebno. Izrađujemo sve vrste obrazaca osim beskonačnih (tabulira).