KNJIGE

Knjige štampamo ofset i digitalnom tehnologijom. Digitalna štampa je pogodna za sve manje tiraže, za kojima ima sve više potrebe. Postiže se povoljna cena i odličan kvalitet. brzina izrade se puno skraćuje u odnosu na ofset štampu. Ofset štampa se korist za izradu velikih tiraža.