FLAJERI I KATALOZI

Flajere štampamo digitalnom i ofset  tehnologijom.  U zavisnosti od  tiraža i roka izrade. U poređenju sa drugim vrstama štampanog promotivnog materijala, flajeri su jedna od najdostupnijih i najčešćih vrsta reklamnog materijala na tržištu. Razlog tome je mali format koji je pogodan za direktni marketing, pristupačna cena izrade,  kratki rokovi isporuke, što pogoduje kratkim i brzim reklamnim kampanjama.

Katalozi i brošure su popularno i opšte primjenjivo sredstvo informisanja i tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupova proizvoda odnosno usluga. Sa dobro dizajniranim katalogom možete uspešno preneti poslovnu ideju do potencijalnog klijenta, navesti ga da vas kontaktira. Pozitivni efekti kataloga i brošura, vide se čak i danas u sve naprednijem tehnološkom dobu.

Dobro dizajniran katalog Vaši kupci će čuvati i Vaši proizvodi će im uvek biti dostupni.
Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu.Cena zavisi od broja stranica, vrste štampe veličine brošura i težine papira.